İletişim

UV²A Teknolojisi

UV²A teknolojisinin geliştirilmesi LCD panellerin görüntü kalitesi ve enerji verimliliği alanındaki önemli bir gelişme ve bu sebeple Sharp LFD’ler ve BIG PAD'lerin gelecek nesli için özellikle önem taşıyor.

Yeni UV²A foto-hizalama teknolojisi modern LCD panellerde UV ışığı kullanımıyla likit kristallerin hatasız bir biçimde hizalanarak 2.000.000:1 oranında yüksek dinamik kontrast ve ışık geçirgenliğinde yüzde 20'den fazla artış elde edilmesini sağlıyor.

1* Ultraviyole Işık
2* Polimer Zincirli Hizalama Katmanı
3* Cam Subtrat

Sharp LFD'ler ve BIG PAD'lerin en önemli özelliklerini geliştirmek için UV²A teknolojisini kullanmaktadır. Sonuç: Göz alıcı görüntü kalitesi ve üstün enerji özellikleri.

LCD ekranların görüntü kalitesi ve enerji tüketimini likit kristal moleküllerinin belirli bir yöne döndürülmesi belirler. Moleküller ne kadar hassas bir şekilde yerleştirilirse, statik kontrast, ekranın ışık geçirgenliği ve izleme açısı o kadar iyi olur.

En yeni LFD’lerimiz ve BIG PAD'lerimizin çoğunda zaten kullanılmakta olan Advanced Super View (ASV) sayesinde Sharp teknolojik standartları belirlemektedir. Artık UV²A teknolojisinde Sharp’ın kendi UV ışık saçımı ve işleme teknolojileri, özel olarak geliştirilen yüzey materyalleriyle bir arada kullanılmaktadır.

UV²A teknolojisinin ayırt edici özelliği, mikro yapının ekranın camına kaplanan özel bir polimer katmanla oluşturuluyor oluşudur. Buna hizalama katmanı denir. Katmanın yüzeyinden çıkan polimer zincirleri UV ışığı kullanılarak fotometrik olarak hizalanabilir. Bu çıkıntılı mikro yapı likit kristal moleküllerinin son derece doğru bir şekilde kontrol edilebilmesine imkan sağlar.  Yalnızca 2 nanometre büyüklüğündeki likit kristal moleküllerinin eğiklik açısı en yakın pikometreye hizalanabilir.

1* Likit Kristal
2* Hizalama Katmanı
3* Cam Subtrat

UV²A teknolojisi kullanılarak likit kristallerin hatasız bir şekilde hizalanabilmesi LCD ekranların görüntü kalitesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan iki etkiye sahiptir:

Birincisi, pikseller siyaha çevrildiğinde, panelden neredeyse hiç ışık sızmaz. Bu, dinamik kontrast oranını 2.000.000:1'in üzerine yükseltir ve çok koyu siyah seviyeleri elde edilmesini sağlar.

İkincisi, UV²A teknolojisi LCD panelin ışık geçirgenliğini yüzde 20'den fazla artırır. Bu sayede ara ışıklandırma daha verimli olarak kullanılarak daha parlak ve canlı renkler sağlanır ve enerji tasarrufu elde edilir.

X-Gen paneller

X-Gen panelin geliştirilmiş piksel yapısı artık inanılmaz kontrast oranlarına imkan vermektedir.  Sharp LFD ve BIG PAD serilerindeki LED arka aydınlatmayla birleşince en az 2.000.000:1 oranında değerler elde edilir.
Sonuç:

  • Daha koyu siyahlar
  • Daha canlı renkler
  • Daha fazla alan derinliği