İletişim

Optimize Edilmiş Yönetimli Hizmetler

Ekibinizin en iyi araçlar ve süreçler vasıtasıyla elde edebileceği verimliliğe ulaşmasını istiyorsanız, Sharp gibi profesyonel bir Yönetimli Hizmetler sağlayıcısının yardımına ihtiyacınız var demektir.

Sharp, işleri için yaşamsal öneme sahip görevleri yönetmekte kullanabilecekleri kaynakları boşa çıkarmak isteyen giderek artan sayıda özel ve kamu sektörü kuruluşuna Yönetimli Hizmetler sağlamaktadır. Bu kuruluşların bizi seçmesinin sebebi onların ihtiyaçlarını anlamamız, maliyetten nasıl tasarruf edebileceklerini bilmemiz ve sağladıkları tüm hizmetleri yönetecek kaynaklar ve uzmanlığa sahip olmamızdır.

Yönetimli Belge Hizmetleri

Yönetimli Belge Hizmetleri, belge iş akışlarınıza belgelerin oluşturuldukları andan başlayarak, güvenle arşivlenmelerine kadar uzanan tüm aşamalarda yepyeni bir boyut kazandıran güvenli ve yapılandırılabilir bir hizmetler bütünüdür.

Yönetimli Baskı Hizmetleri

Yönetimli Baskı Hizmetlerimiz baskı işlerinin verimli olması için yazıcılarınızın kullanılabilirliklerini azami seviyeye çıkarır, kesintileri azaltır ve çoğu durumda baskı maliyetinde ani bir düşüş sağlarken, aynı zamanda bütün belge iş akışlarında bir gelişim sağlar.

İşletmenizi geleceğe karşı koruyun

Yönetimli Belge Hizmetlerimiz, erken keşiften hızlı kazanımlara ve işletmenizin gelecek yıllardaki büyümesini destekleyecek uzun vadeli optimizasyona uzanan zaman içinde etkinliğini yitirmeyeceği sınanmış beş aşamalı bir süreç vasıtasıyla hayata geçirilmektedir.

Sharp'ın Optimize Edilmiş Yönetimli Hizmetleri, bir araya geldiklerinde gündelik iş akışlarınızın tümünü geliştiren giderek artan sayıdaki Optimize Edilmiş Yazılım Çözümlerimiz, profesyonel hizmetlerimiz ve ödüllü donanım ürünlerimizle birlikte sağlanmaktadır.

Yönetimli Hizmetlerin işletmenize nasıl yardımcı olabileceğinin bir değerlendirmesi için Sharp ile iletişime geçin.