İletişim

Bilgi Güvenliği

Yazıcılar ve MFP’ler, organizasyonunuzun doküman iş akışı ve iş prosesinin hayati kısımlarıdır. Ama bunların yönetimi doğru şekilde yapılmazsa, bunlar ağınızda veya veri güvenliği politikasında zayıf noktalar olarak ortaya çıkacaktır. Ve GVKY (Genel Verileri Koruma Yönetmeliği) gibi değişen yönetmeliksel gereklilikler sebebiyle, organizasyonların mümkün olduğunca fazla destek ve yardıma ihtiyaç duyduklarının farkındayız.

Çok işlevli yazıcıların (MFP) gelişmişliği ve sisteme entegrasyonu arttıkça, gizli belgenin yaşam döngüsü süresince kopyalanması, yazdırılması, taranması veya faks çekilmesi esnasında gizli belgelerin gireceği riskler artacaktır ve tüm iş yerlerinin müşteriler ve çalışanlar hakkında tuttukları verileri koruma yükümlülükleri vardır. 25 Mayıs 2018 tarihinde, AB içerisinde Avrupa Birliği’nin yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) tam olarak uygulamaya girmiştir.

Sharp, çoklu tehditlere karşı bilgilerinizi ve dokümanlarınızı koruyacak entegre güvenlik özellikleri sağlar. Yazma güvenliği politikanızı yönetecek ve kontrol edecek araçlar sağlayacağız ve yazım, kopyalama, tarama, fakslama, depolama veya ağınız üzerinden paylaşma sırasında gizli bilgilerinizi korumanıza yardımcı olacağız.