İletişim

Harcanan potansiyel: ofis çalışanlarının %30’u teknolojiyi kullanmaktan çekiniyor

Varşova, 22.09.2017

İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında, ofisler rutin işleri daha verimli hale getireceği iddia edilen pek çok teknolojinin içinde boğuluyor. Ancak eğitim almadan anlaşılabilecek ve kullanılabilecek teknolojilerin sayısı fazla değil ve Sharp’ın yaptığı araştırmaya1 göre bu durumun Avrupa’daki işletmeler üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Çoğu ofis çalışanı karmaşık teknolojileri kullanmaktan kaçınıyor ya da kullanmamak için alet bozukmuş gibi yapıyor. Verimli bir çalışma şekli mi? Hiç değil.

Ankete katılan ofis çalışanlarının üçte biri (yüzde 30) karmaşık ofis teknolojilerini kullanmayarak bu sorunu tamamen pas geçmeyi tercih ediyor. Yüzde 39’u kendi cihazlarını, yani akıllı telefonları ya da dizüstü bilgisayarları kullanmayı tercih ediyor, çünkü bunları kullanmak daha basit. Ofis çalışanlarının dörtte biri (yüzde 26), bir aleti kullanmamak için, alet bozukmuş gibi yaptığını itiraf etti.

Katılımcıların yalnızca %31’inin çevrimiçi konferans düzenlemek konusunda kendisine güvendiğini belirttiği anketin sonuçları özellikle dijital teknolojilerle ilgili bilgi eksikliği olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 54)  daha yeni teknolojilere sahip olsalar işlerinin daha kolay olacağını düşünüyor. Yüzde 46’lık bir kısım ise, teknolojik engellerle karşılaşmasalar başka departmanlardaki çalışma arkadaşlarıyla bilgi paylaşmaya daha çok öncelik vereceklerini kabul etti.

Alman Uygulamalı İş Bilimleri Enstitüsü’nün Direktörü olan Profesör Dr. Sascha Stowasser’in işletmelere önerisi şu:  Dijitalleşme trenine atlamak istiyorsak üç önemli şeye dikkat etmemiz gerekiyor: Birincisi: Çalışanları dinleyin. Teknoloji yaygın ve anlamlı bir şekilde kullanılmıyorsa kesinlikle daha fazla açıklanmasına ihtiyaç var demektir. İkincisi: Daha fazla eğitim sağlayın. Çalışanlar özellikle içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağında giderek daha fazla teknolojiyle yüz yüze geliyor. Ama daha fazla eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyle yeni teknolojileri kullanma korkusunu üzerilerinden atabilirler. Ve üçüncüsü: Bazen azı karar, çoğu zarardır.. Kullanma talimatları doktora tezi gibi olmamalıdır. Her gün ofiste kullandığımız teknolojiler sezgisel olmalı ve daha çok iş yaratmak yerine çalışma rutinlerimizi daha verimli hale getirmelidir.

- En iyi ihtimalle, gündelik ofis işlerinde kullanılan teknolojiler kendi kendini açıklar nitelikte olmalı ve ek bir açıklama, hatta eğitim ihtiyacı doğurmamalıdır. – diye ekliyor, Sharp Electronics CEE’de Ürün Müdürü olan Szymon Trela.  - Teknoloji köstek değil destek olmalıdır ve çözümler kullanıcı akılda tutularak tasarlanmalıdır. Şirketlerin bu kadar üretken potansiyeli kaybetme lüksü bulunmamaktadır.

İş yerinde üretkenliğin nasıl artırılacağıyla ilgili olarak Dr Sascha Stowasser’in önerilerini de içeren ücretsiz Sharp kılavuzunu www.sharp.com.tr/unlock adresinden indirebilirsiniz.

1. Araştırma, dokuz AB ülkesindeki (Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İsveç, Polonya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan) 6.045 ofis çalışanı üzerinde yapılmıştır

Contact

ANNA KOZAK
PR Manager CEE
Anna.Kozak@sharp.eu

Social