İletişim

Neden Sharp

Güneş modüllerinin seçilmesi—önemli etkenler

Güneş enerjisi sektöründeki şirketler potansiyel müşterilere ürünleriyle ilgili pek çok veri ve bilgi sağlamaktadır. Ama bu verilerin hangileri önemli ve iyi bir güneş modülü nasıl olur?

Güvenilir kaliteye sahip sağlam bir şirket

Bir güneş enerjisi sistemi uzun vadeli bir yatırımdır. Kararınızdan uzun süre memnun kalabilmek için, kaliteye güvenebiliyor olmanız gerekir. Sharp'ın 100 yıllık geçmişi ve güneş enerjisi teknolojisi alanındaki 55 yıldan uzun tecrübesi yatırımınız için size güven verir. Sharp Enerji Çözümleri Avrupa ile, Avrupa pazarı yenilikçi bir enerji çözümleri mükemmeliyet merkezi kazanmıştır.

 

Mali istikrar

Bloomberg New Energy Finance (BNEF), güneş modülü üreticileri için bir derecelendirme sistemi oluşturmuştur. Bankalar nezdinde geçerliliği pozitif olarak değerlendirilen şirketler birinci sınıf imalatçılar olarak sınıflandırılmıştır. Sharp, 1. Kademe güneş enerjisi şirketleri listesine Mayıs 2015'te girmiştir ve finansal istikrarını bu şekilde kanıtlamaktadır.

En iyi PV markası ödülü

EUPD Research, PV markalarına marka bilinci, müşteri seçimi ve dağıtım kategorilerinde ödüller vermektedir. Sharp Electronics, yapılan son anketlere göre Birleşik Krallık ve Almanya'da en iyi PV markaları arasında yer almaktadır.

Yerel mevcudiyet

Sharp'ın, Avrupa'da 1968'den beri yerel bir şubesi bulunmaktadır. Yerel teknik servis ve geniş kurulumcu ağı sayesinde, hizmetlerimiz her yere yayılmış durumdadır.

Performans

Pmax, her güneş modülünün gücüdür. Wp (watt peak) olarak belirtilir ve standart test koşulları altında güneş modülünün ürettiği azami elektrik miktarını gösterir. Sharp, 250 Wp'den 300 Wp'ye kadar değişik modeller sunmaktadır. İlgili değerler modülün tip etiketinde ya da veri sayfalarında belirtilmektedir.

Verimlilik

Verimlilik, girişin (güneş ışığı) çıkışa (güneş enerjisi) oranıdır. Normalde modül verimliliği karşılaştırılır. Ancak bazı üreticiler hücre verimliliğini de belirtmektedir. Bu sebeple, doğru değerleri birbirleriyle karşılaştırdığınızdan emin olmanız gerekir. Özellikler çatıdaki alan sınırlı olduğunda daha yüksek bir performans ve daha fazla verimlilik tavsiye edilir. Sharp güneş modülleri %19,8'ya varan çok yüksek bir verimliliğe ulaşmaktadır.0

Kalite ve çevre sertifikaları

Bunlar da piyasadaki değişik kalite göstergeleridir. Son kullanıcı için, genellikle hangi kurum tarafından ve hangi kriterlere göre verilmiş olduklarını görmek zordur.

Sharp güneş modülleri şu kalite güvencelerini sunmaktadır:

IEC: güvenlik, kalite ve dayanıklılık için (IEC/EN 61215 ve IEC/EN 61730) Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından verilir. Diğer kurumlara ek olarak, bu sertifikalar TÜV ve VDE tarafından verilmektedir

ISO: Kalite standartları (ISO 9001) ve çevresel standartlar (ISO 14001) için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından verilir.

CE: Üretici, ürünün Avrupa direktiflerine uyduğunu beyan eder.

MCS: Birleşik Krallıkta satış için onay belgesi

Hücre teknolojileri

Piyasada iki yaygın teknoloji bulunmaktadır: çok kristalli ve tek kristalli hücreler. Tek kristalli hücreler genelde daha verimlidir ama üretimleri daha pahalıdır. Çok kristalli hücreler ise daha uygun maliyetli olarak üretilebilir, ancak verimlilikleri biraz daha azdır. Nihayetinde, işinize en çok yarayacak teknolojinin hangisi olduğunu çatınızdaki alan belirleyecektir. Alan sınırlıysa, en yüksek enerji üretimini tek hücreli modüllerden elde edebilirsiniz.

Garantiler

Güneş modülü üreticileri iki değişik türde garanti sunmaktadır: ürün garantisi ve performans garantisi. Bir güneş modülünün çıkış gücü normal olarak zamanla azalır. Azami düşüş performans garantisi ile düzenleme altına alınır. Sharp 10 yıllık ürün garantisi ve 25 yıllık lineer performans garantisi vermektedir. Bazı üreticiler ise aşamalı bir performans garantisi sağlamaktadır. Sharp'ın lineer performans garantisi ile güneş sisteminiz için iyi bir planlama güvencesine sahip olursunuz.

Sağlam ürün tasarımı

Güneş panelleri nereye kurulacaklarına bağlı olarak, belirli çevresel etkilere maruz kalırlar ve bu sebeple son derece dayanıklı olmaları gerekir.

Bu sebeple Sharp üretimde zorlu ortam koşullarına dayanacakları onaylanmış olan yüksek kaliteli parçalar kullanır.

Sharp çok çeşitli fotovoltaik modüller sağlamaktadır. Sharp'ın güneş modüllerinin yanı sıra, depolama çözümü ve çevireç de içeren çekici paket teklifleri hakkında bilgi isteyin.

Parasal Avantajlar

Yükselen elektrik fiyatları, güneş enerjisi sistemlerinin azalan maliyetleri – bu iki etmen bir araya gelince bir PV sistemi satın almak gelecek için ekolojik ve finansal yönden anlamlı bir yatırım haline geliyor.

Pek çok ülkede doğal kaynaklardan kendi enerjisine üretenlere devlet tarafından yapılan ödemelerin azalması, güneş enerjisi üretmenin artık zahmete değer olmadığı yönünde bir izlenim oluşturdu. Ancak bu ödemelere ek olarak, güneş enerjisi sistemini ekonomik olarak çekici hale getiren başka etkenler de bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa'da şebekeden gelen elektriğe ödenen ücret yılda ortalama %4,3 artış gösterdi. Daha da fazla artış olması bekleniyor. Bu esnada, güneş panellerinin fiyatları önemli ölçüde düştü ve bunun da yatırım maliyeti üzerinde olumlu bir etkisi bulunuyor.

Yani prensipte güneşten elektrik üretmenin maliyeti azaldı. Güneş enerjisi artık geleneksel yollarla üretilen elektrikten daha ucuz ve bu parasal avantaj, satın alınan enerjinin fiyatı yükseldikçe daha da artacak. Özel bir güneş enerjisi sistemi, başkalarınca talep edilen ücretlerden kesin kes özgürlüğünüzü kazanmak demektir.

Devlet finansmanı

Hükümet programlarına bağlı olarak, bazı Avrupa ülkeleri enerji devrimini desteklemek için finansman programları sunmaktadır. Kurulumcunuza ülkenizde mevcut seçenekleri sorunuz.

Vergi avantajları

Ulusal vergi kanunlarına bağlı olarak, bazı Avrupa ülkelerinde bir güneş enerjisi sistemi (PV paneller ve piller) satın alındığında vergi indirimleri elde edilebilmektedir. Vergi danışmanınıza ülkenizdeki durumu sorun.

Geleceğin enerji şebekeleri

Bazı depolama çözümü üreticileri gelecek için bazı ek avantajlar üzerinde çalışmaktadır. Almanya'daki ortaklarımızdan birisi, kamusal enerji şebekesindeki fazlalık enerjiyi ücretsiz olarak depolayıp kullanmanın mümkün olacağı bir program üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Kendi depolama çözümünüze sahip olmak size gelecekteki fırsatlardan yararlanma şansı verecektir.

CO2 Ayak İzi

Yarın için sorumluluk almak

İklim ve çevrenin korunması konusu artık herkesin bilincinde sıkı bir yer edinmiş durumda. Ve temiz enerji üretmenin ana argümanlarından birisi sayılıyor.

Bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu, CO2 emisyonlarının atmosferdeki sera gazı emisyonlarını ve dolayısıyla da küresel ısınmayı artırdığına inanıyor. Bu sıcaklık artışı yalnızca küresel iklim sisteminin dengesini bozmakla kalmayıp, dünya nüfusunun besinsel temelini, kıyı yerleşimlerinin varlığını ve hayvan ve bitki çeşitliliğini tehdit ediyor.
(Kaynak: Fraunhofer Enstitüsü).

Pek çok kişi güneş enerjisi sistemlerimiz vasıtasıyla tamamen emisyonsuz ve temiz elektrik üretimine geçmiş durumda. Bu sayede—finansal ve siyasi yönlerine bakmaksızın—çevremizin ve gelecek nesillerimizin korunmasına önemli bir katkı sağlıyorlar.

Kişisel katkınız

Örnek: 2 kişilik bir evin yıllık ortalama 2.500 kWh güç tüketimi vardır. Geleneksel elektrik yerine güneş enerjisi kullanılırsa sağlanacak tasarruf:

bir ağacın senede oksijene çevirdiği

bir arabanın 8.750 kilometre mesafede yaydığı emisyon kadar olacaktır
(Kaynak: www.klimanko.de)

Sharp'ın güneş enerjisindeki uzmanlığı

Sharp 1959'dan beri güneş enerjisi üzerinde çalışmaktadır. Çevre konusunda sahip olduğumuz sorumluluk bilinci, Sharp'ı fotovoltaiklerin araştırılması ve geliştirilmesi konularında öncü bir şirket haline getirmektedir. 

Sharp PV modülleri özel evlere, kamusal binalara, apartmanlara, uydulara, deniz fenerlerine, karayolu trafiğine ve endüstriyel uygulamalara takılmaktadır. Uygulamaların çok çeşitli olması, Sharp PV modüllerinin pek çok değişik ortama entegre edilebileceğinin kanıtıdır.

 • 2014

  Sharp Enerji Çözümleri Avrupa'nın Temelleri. Yenilikçi enerji çözümleri için yeterlilik merkezi

  2013

  %44,4 ile dünyanın en yüksek verimliliğe sahip güneş hücresinin geliştirilmesi

  2011

  En büyük enerji santrallerinde birisinin yapımına başlanması (Tayland'da 73MW)

 • 2010

  Uluslararası IEEE kilometre taşı ödülü Sharp'ın güneş hücrelerini ticarileştirmesi ve endüstriyelleştirmesi için

  (IEEE = Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)

  2008

  Güneş hücreleriyle dünyada ilk kez olarak 2 GW kümülatif üretim 

  2005

  Işığı geçiren ve binalarda pencere şeklinde yapı malzemesi olarak kullanılabilen güneş hücrelerinin geliştirilmesi

 • 2000

  Güneş hücreleri/modülleri alanında dünya çapında lider üretici

  1992

  Çok kristalli ve tek kristalli silikon hücrelerin geliştirilmesi

  1980

  Amorf ince film teknolojisinin geliştirilmesi

 • 1976

  Güneş hücreli pile sahip ilk hesap makinelerinin piyasaya çıkışı

  1970

  Uzayda kullanılan PV hücrelerinin üretimine başlanması

  1959

  1963 Güneş hücrelerinin başarılı bir şekilde seri üretiminin yapılması