İletişim

Privacy Policy

Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o. Gizlilik Politikası

Son Güncelleme: Ocak 2019

1. Giriş

At Sharp Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o.(“biz”, “bizim”, “Sharp”) olarak gizliliği ciddiye almaktayız. Aşağıdaki gizlilik politikası veri kontrol görevlisi sıfatıyla kim olduğumuz, web sitelerimizde hangi verileri aldığımız, bunları nasıl ve neden aldığımız ve bu verileri kontrol etmekle ilgili sizin sahip olduğunuz hakları açıklamaktadır.

Sorumlu bir kuruluş olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen tüm kişisel verileri (örn. isim, adres, e-posta, telefon numarası) Genel Veri Koruma Düzenlemesine ("GDPR") ve ülkelere özel veri koruma düzenlemelerine uygun biçimde tam olarak koruma altına almak için çeşitli teknik ve organizasyonel önlemler almış durumdayız. Bununla birlikte, internet tabanlı veri aktarımları prensipte güvenlik açıklarına sahiptir, bu yüzden kesin koruma garanti edilemez. Bu sebeple her veri öznesi kişisel verilerini bize alternatif yöntemlerle iletmekte serbesttir, örn. telefon ile.

Kısım A) Veri Kontrol Görevlisi Sıfatıyla Biz Kimiz

Kısım B) Verilerinizi Nasıl ve Neden Kullanırız

Kısım C) Verilerinizi Kontrol Etmekle İlgili Haklarınız

Kısım A) Veri Kontrol Görevlisi Sıfatıyla Biz Kimiz

2. Veri Kontrol Görevlisinin Adı ve Adresi

GDPR, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinindeki diğer veri koruma kanunları ve veri korumayla ilgili diğer hükümler kapsamında veri kontrol görevlisi:

Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o.

Poleczki 33

02-822

Warszawa

Poland

Telefon: +48 (22) 545 81 00

E-posta: rodo.pl@sharp.eu

Web sitesi: https://www.sharp-cee.com

Bu web sitesinin ikinci bir veri kontrol görevlisi de bulunmaktadır:

Sharp Electronics GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Germany

Telefon: 0049- (0)40 2376-0

E-posta: Dataprotection.seg@sharp.eu

Web sitesi:  https://www.sharp.com.tr/cps/rde/xchg/tr/hs.xsl/-/html/enerji-coezuemleri.htm

Veri kontrol görevlisi olarak kişisel verileri nasıl güvenli bir şekilde alacağımız, kullanacağımız ve tutacağımıza karar verme sorumluluğuna sahibiz. Ayrıca kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağına dair sorularınıza yanıt vermekle de yükümlüyüz. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize aşağıdaki bilgileri kullanarak ulaşabilirsiniz:

2.1 Veri Kontrol Görevlisinin Adı ve Adresi

Görevlinin Veri Koruma Memuru:

E-posta: DPOEurope.SEE@sharp.eu

Veri korumayla ilgili tüm sorularınız için Veri Koruma Memurumuzla istediğiniz zaman temasa geçebilirsiniz.

Kısım B) Verilerinizi Nasıl ve Neden Kullanırız

3. Kişisel veriler ve genel bilgilerin alınması

Bizde bir hesap açtığınızda, bizden ürün ya da hizmet satın aldığınızda, size sağladığımız formları doldurduğunuzda, ürünlerimiz ya da hizmetlerimizle ilgili bir rapor ya da bildirim gönderdiğinizde, telefon, e-posta veya doğrudan başka bir şekilde bizimle iletişim kurduğunuzda kişisel verilerinizi alırız.

Sizden aşağıdaki türlerdeki kişisel verileri alırız:

İletişim bilgileri: sizinle iletişime geçebilmemizi sağlayan, hesabınızla, siparişinizle ya da sorunuzla ilişkili adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve adresleriniz.

Bize gönderdiğiniz raporlar ve bildirimlerdeki kişisel veriler: web sitemiz aracılığıyla bize ürünlerimiz ya da hizmetlerimizle ilgili bilgiler gönderdiğinizde, göndermiş olduğunuz tüm kişisel bilgileri alırız.

Bizimle görüşmelerinizin kayıtları: e-posta ile bizimle temasa geçtiğinizde bunun bir kaydını saklarız.

Web sitemizi nasıl kullandığınız: Bir kullanıcı ya da otomatik bir sistem web sitemizi açtığında bir dizi genel veri ve bilgi alırız. Bu genel veriler sunucu log dosyalarında saklanır. Sizden şu bilgileri alabiliriz: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve versiyonları, (2) erişim yapan sistemin işletim sistemi, (3) erişim yapan bir sistemin bizim web sitemize hangi web sitesi aracılığıyla ulaştığı (yönlendiriciler olarak adlandırılırlar), (4) alt web siteler, (5) internet sitesine erişimin tarihi ve saati, (6) internet protokolü adresi (IP adresi), (7) erişim yapan sistemin internet hizmeti sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize bir saldırı olması halinde kullanılabilecek diğer benzer veriler ve bilgiler.

Web sitesi verilerinden kullanıcıyla ilgili herhangi bir sonuca varmayız. Bu bilgiler şu amaçlar için gereklidir: (1) web sitesi içeriklerimizin doğru olarak sağlanması, (2) web sitemizin ve içinde yer alan reklamların içeriklerinin geliştirilmesi, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun süre kullanılabilirliğini sağlama ve (4) siber saldırılar olduğunda adli kovuşturma yapılabilmesi için gereken bilgilerin emniyet yetkililerine sağlanması. Bu nedenle, kontrol görevlisi anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiki olarak analiz eder ve bunu yapmaktaki amacı kuruluşumuzun veri koruma ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel verilerin en iyi şekilde korunmasını sağlamaktır. Sunucu log dosyalarının anonim verileri, veri özneleri tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı depolanır.

4. Veri işlemenin yasal dayanağı

Yalnızca yasal ya da ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli olarak kişisel verileri toplarız. Ancak bazen kişisel verilerin sağlanması kısmen yasalarca şart koşulabilmekte (örn. vergi düzenlemeleri), sözleşme görüşmeleri kapsamında ya da bir hizmetin sağlanması amacıyla gerekli olabilmektedir. Kişisel verilerin sağlanmaması veri öznesiyle bu sözleşmenin yapılamaması veya hizmetin sağlanamamasına yol açabileceğinden, bu verilerin işlenmesi Meşru Menfaat olarak kabul edilmektedir.

Aşağıda şunlar açıklanmaktadır:

 • kişisel verilerinizi almaktaki amacımız;
 • bu amaç doğrultusunda işlediğimiz kişisel verilerin kategorileri;
 • kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı; ve
 • kişisel verilerinizi ne kadar süre saklayacağımız.
İşleme amacı
İşlenen verilerin kategorileri
İşlemenin yasal dayanağı
Veri depolama süresi
Size hizmetlerimizi sağlamak ve hesabınızı muhafaza etmek
Aldığımız tüm kişisel bilgiler
Aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi
Sözleşme süresi
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz karşılığında ödeme almak
İşlem ve ödeme bilgileri

Aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi

Sözleşme süresi
Size ürünler teslim etmek
İletişim bilgileri
Aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi
Sözleşme süresi
Sorularınız ya da şikayetlerinize yanıt vermek
Aldığımız tüm kişisel bilgiler

Aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi

Sözleşme süresi

Hesabın kötüye kullanımı, dolandırıcılık ve borç tahsilatı için soruşturma yapmak
Aldığımız tüm kişisel bilgiler

Meşru menfaat

Yasal yükümlülük

Sözleşme süresi

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizi sürdürmek ve geliştirmek
Aldığımız tüm kişisel bilgiler
Meşru menfaat

Sözleşme süresi

Personel eğitimi
Aldığımız tüm kişisel bilgiler
Meşru menfaat
Sözleşme süresi

Doğrudan pazarlama

İletişim bilgileri

İlginizi çekebileceğini tespit ettiğimiz ürünler ve hizmetler
İzin

Posta listemizden çıkmaya karar verene kadar

Kişisel verilerinizi sağlamadan önce, kişisel verilerinizi sağlamanın yasalarca mı yoksa sözleşmece mi gerekli olduğunu, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünüz olup olmadığını ve sağlamazsanız karşılaşacağınız sonuçları öğrenmek için Veri Koruma Memurumuzla temasa geçebilirsiniz.

5.  İzniniz

Kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı bize izninizi vermeniz olduğunda, izninizi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. İzninizi geri almanın size zararı olmayacaktır. İzninizi geri alırsanız, bu durum izninizi geri çekmenizden önce yaptığımız işlemleri kanuna aykırı duruma getirmeyecektir.

rodo.pl@sharp.eu adresine e-posta göndererek izninizi geri alabilirsiniz.

6. Bilgilerinizi nasıl paylaşırız

Kişisel bilgilerinizi aşağıdakilerle paylaşırız:

Çalışanlarımız: Çalışanlarımız kişisel verilerinize yalnızca görevlerini yapmak için gerekli olduğunda erişebilir.

Bizimle aynı şirketler grubu içinde olan şirketler: Size bir hizmet sağlamak maksadıyla.

Ortaklar ve Bayiler: Doğrudan Sharp tarafından sağlanmayan ürünler ve hizmetlerle ilgili sorularınıza yanıt vermek amacıyla

Teslimat şirketleri: Bizden sipariş ettiğiniz ürünleri teslim etmek için.

Kredi referans kurumları: Kimliğinizi doğrulayabilmemiz ve atlanan ya da geciken ödemelerle veya kredi puanınızı etkileyebilecek diğer faaliyetlerle ilgili bilgi sağlayabilmemiz için.

Diğer hizmet sağlayıcılar ve danışmanlar: Örneğin, IT'mizi destekleyen, sakladığımız verileri analiz etmemize, ödemeleri almamıza, müşterilerimizle iletişime geçmemize yardımcı olan, bize hukuki ya da mali danışmanlık sağlayan ve hizmetlerimizi size sağlamamıza yardımcı olan şirketler.

Devlet ya da düzenleyicilerimiz: Yasalar bunu yapmamızı ya da soruşturmalarına ya da Bilgi Komiserinin Ofisi gibi inisiyatiflerine destek olmamızı gerektirdiğinde.

Polis ve emniyet: Soruşturmalara ve suçun önlenmesine destek olmak amacıyla.

Harici hizmet sağlayıcılar: Sharp, bu internet sitesinin işletilmesiyle ilgili bilgi teknolojileri ve diğer idari destek hizmetleri gibi hizmetlerle ilgili destek almak için harici hizmet sağlayıcılar kullanır. 

Emniyet teşkilatları ve düzenleyici kurumlar: herhangi bir yasal yükümlülük veya düzenleme gerekliliğine uymak amacıyla Kişisel Verilerinizi ifşa etmemiz veya paylaşmamız gerektiğinde 

Kişisel bilgileri yukarıda açıklananlar dışında amaçlar için ifşa etmeyiz. Diğer üçüncü taraflara istatistiki bilgiler ve analizler sağlayabiliriz ama bilgilerin toplu olarak sağlarız ve biz ifşa edene kadar bu bilgilerin içinde kimsenin kimliği açığa çıkarılamaz.

7.   İş Sahipliği ve Kontrolü

İşimizin satılması, başka bir şirketle birleşmesi, konsolidasyonu, kontrolünde bir değişiklik meydana gelmesi, varlıklarının devredilmesi veya yeniden örgütlenmesi durumlarında bu Gizlilik Politikasında belirtilen herhangi bir bilgiyi aktarabilir, satabilir ya da devredebiliriz. Bir şirket birleşmesi yaptığımızda, varlıklar edindiğimizde ya da sattığımızda, verilerinizi daima haklarınız ve özgürlüklerinize uygun olarak ve taraflar arasındaki gizlilik anlaşmalarına tabi biçimde işleriz.

8. Kişisel verilerin aktarımı

Bazen kişisel verileri AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında, ABD'de bulunan üçüncü taraflara, örneğin Satış ve Hizmet CRM sistem yazılımı sağlayıcılara, Pazarlama Otomasyon yazılımı sağlayıcılara ve ajanslara (örn. pazarlama ve işe alma) aktarırız.

Kişisel verilerinin güvende olmasını sağlamak için bilgilerinizi AB ya da AEA dışında yalnızca ABD'ye aktarırız ve bunu da GDPR'ye uygun olarak yaparız. Bunun için aşağıdaki şartlardan birinin geçerli olması gerekmektedir:

 • Avrupa Komisyonu'nun ülkenin kişisel verileriniz için yeterli seviyede koruma sağladığına karar vermiş olması;
 • aktarımın alıcının kişisel verileri korumak konusunda yasal olarak bağlayıcı ve uygulanabilir bir taahhütte bulunmuş olması;
 • aktarımın bağlayıcı şirket kurallarına tabi olması; veya
 • aktarımın kişisel verilerin AB dışına aktarımıyla ilgili GDPR sınırlamalarında yapılan bir tadile dayalı olması.

Aşağıdaki tabloda AB ya da AEA dışındaki ülkelere yaptığımız önemli kişisel veri aktarımları gösterilmektedir. Aktarımların tam bir listesine ulaşmak ya da kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için aktarımı yaptığımız tarafların verdiği bağlayıcı ve uygulanabilir taahhütlerin bir kopyasını istemek için lütfen iletişim bilgileri bölümündeki bilgileri kullanarak bizimle temasa geçin 2.

Üçüncü taraf/grup şirketi

Aktarılan kişisel verilerin kategorileri

Aktarımın amacı

Üçüncü tarafın konumu

Aktarımın şartları

Satış CRM ve Pazarlama Otomasyonu sağlayıcısı  – daha fazla bilgi için Veri Koruma Memuruyla temasa geçin

Müşteri adayı ve müşteri kişisel verileri

Bulutta barındırma

ABD

 

Bağlayıcı şirket kuralları, Gizlilik Kalkanı, Standart sözleşme hükümleri

 

9. Çerezler

Web sayfalarımızda "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler bir internet tarayıcısı vasıtasıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Çoğu internet sitesi ve sunucusu çerezler kullanır. Bunların içinde, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısı olan ve çerez ID'si denilen bir tanımlayıcı bulunur. Bu tanımlayıcı, internet sayfaları ve sunucuların çerezin depolandığı belirli bir internet tarayıcıya atanmasını sağlayan bir karakter dizisinden oluşur. Bu sayede ziyaret edilen internet siteleri ve sunucular kullanıcının kullandığı tarayıcıyı başka çerezler içeren diğer internet tarayıcılardan ayırt edebilir. Benzersiz bir çerez ID'si kullanılarak belirli bir internet tarayıcısı tanınabilir ve belirlenebilir.

Çerezlerin kullanımı vasıtasıyla web sitesi kullanıcılarımıza çerez ayarı olmasa mümkün olmayacak daha ilgili hizmetler ve içerikler sağlayabiliriz. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

10. Profil oluşturma

A) Halihazırda web sitelerimizde profil oluşturma kullanmıyoruz. Herhangi bir profil oluşturma faaliyetine başlamamız halinde size profil oluşturma yaptığımızı ayrıca bildireceğiz.

 

11. Kayıt ve Web Sitesi Sorgu Formları

Belirli kullanıcılar bir kayıt formu vasıtasıyla kişisel verilerini sağlayarak web sitemize kaydolabilir (örn. ortak portalı hizmetimize veya çevrimiçi eğitim hizmetimize (Academy)). Bu kişisel veriler (örn. isim, e-posta adresi, kayıt tarihi ve saati) onlara bu hizmetin sağlanması, kimliklerinin doğrulanması ve korumalı bir web ortamına güvenli bir şekilde girmelerinin sağlanması amacıyla alınır. Ayrıca Sharp'ın erişim sağlamasına veya hizmetin kötüye kullanımından ötürü erişimi engellemesine imkan sağlar.

Kullanıcılar genel bir sorgu (örn. satış veya hizmet sorgusu) göndermek suretiyle de kişisel bilgilerini gönderebilirler. Bunu yaptıklarında kişisel verileri Sharp'ta e-posta ile iletişime geçtikleri alıcı tarafından otomatik olarak depolanır. Bu kişisel veriler gönüllü olarak sağlanmaktadır ve sorgularına cevap vermek için veri öznesiyle iletişime geçmekte kullanılırlar. Buna ek olarak, diğer iletişim biçimlerinin (örn. pazarlama) formlarında da bazen izin verilebilmektedir. İzin bir dahil olma mekanizması vasıtasıyla serbestçe verilmektedir.

Bu veriler, sorgunun kullanıcının gönderirken seçmiş olduğundan farklı bir iş alanıyla alakalı olması durumunda Sharp grup şirketlerine ve ortaklarına da aktarılabilir. Üçüncü taraflara, örneğin Satış CRM sistemlerine, Hizmet CRM sistemlerine veya Pazarlama Otomasyon platformlarına da aktarılabilir, ancak bu durumda veri kontrol görevlisi hala Sharp olur. 

12. Satış ve Pazarlama İletişimleri

Bir Sharp web sitesi kullanıcısı olarak belirli satış ve pazarlama programlarına kaydolmak, örneğin bir ürün ya da hizmetle ilgilendiğinizi bildirmek, e-posta bültenlerine abone olmak veya etkinliklere kaydolmak için kişisel verilerinizi sağlama fırsatınız da bulunur. Kullanıcılarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızı ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyonlarımızla ilgili olarak satış ve pazarlama iletişimleri vasıtasıyla düzenli olarak bilgilendiririz. Kullanıcılara farklı kanallar aracılığıyla bu iletişimlerin gönderilmesine izin verme seçeneğinin yanı sıra, her fırsatta bu iletişimleri almaktan vazgeçme seçeneği sunulur. Mevcut müşteriler için hizmet iletişimleri (örn. faturalandırma/sözleşme bilgileri) Meşru Menfaat olarak kabul edilir ve dolayısıyla bu iletişimler hizmetin sağlanmasının bir parçası durumundadır. Pazarlama iletişimleri veri öznesi tarafından yalnızca şu durumlarda alınabilir: (1) geçerli bir e-posta adresleri, telefon numaraları veya posta adresleri varsa ve (2) pazarlama iletişimine kayıt olmuşlarsa.  

Pazarlama iletişimlerine kayıt esnasında internet hizmeti sağlayıcının (ISP) tahsis ettiği ve kayıt esnasında veri öznesi tarafından kullanılmakta olan bilgisayar sistemi IP adresinin yanı sıra, kaydın tarih ve saatini de kaydederiz. Bu verilerin alınması ileriki bir tarihte veri öznesinin e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını anlamak için de gereklidir ve kontrol görevlisinin yasal olarak korunması amacına hizmet eder.

Bir pazarlama iletişimi programına kaydolunması kapsamında alınan kişisel veriler, izin formunda aksi belirtilmediği müddetçe yalnızca belirlenen iletişimimizin gönderilmesi için kullanılacaktır. Bazı durumlarda bu verileri işlemek için pazarlama otomasyonu sağlayıcıları ve Satış CRM sistemleri gibi üçüncü taraf platformlarını kullanırız. Bütün üçüncü taraf sağlayıcıların Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o. ile GDPR'ye uygun Veri Koruma Anlaşmaları vardır ve verilerin kontrolü ve sahipliği tamamen Sharp'a aittir. Pazarlama iletişimleri programı veya depolama için verilen izni veri öznesi istediği zaman iptal edebilir. Gönderdiğimiz her iletişimde iznin geri alınması için bir bağlantı içerir (elektronik iletişimlerde) ya da alternatif olarak izninizi bilgileri 2 bölümünde verilmiş olan Veri Koruma Memuruyla temasa geçerek de geri alabilirsiniz.

13. Takip ve Analiz

Google Analytics

Web sitemizin performansını takip etmek, raporlamak ve geliştirmek için Google Analytics'i kullanırız (örn. ziyaretçi sayısı, nereden geldikleri, hangi sayfaları ziyaret ettikleri). Bu bizim tarafımızdan bireysel bazda değil, toplu olarak yapılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States adresindeki Google Inc.'dir.

Google Analytics'i anonimizer işleviyle kullanırız ("_gat. _anonymizeIp" uygulaması). Yani Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden ya da Avrupa Ekonomik Alanında Anlaşmaya İmza Atmış diğer ülkelerden web sitemizi ziyaret eden kullanıcının IP adresi Google tarafından kesilir.

Bir kullanıcı Google araması yaparak sitemize eriştiğinde (organik bir arama listelemesi veya ücretli bir dijital reklam vasıtasıyla), Google Analytics kullanıcının bilgisayarına/cihazına bir çerez yerleştirir. Google bu sayede kullanıcı bağlantıya tıkladıktan ve web sitemize geldikten sonra neler olduğunu takip edebilir. Google kullanıcıdan IP adresi, erişim zamanı ve konumu gibi bilgiler alır. Sitemiz her ziyaret edildiğinde, bu kişisel veriler ABD'de bulunan Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından ABD'de tutulabilir ve bunları üçüncü taraflara aktarabilirler.

Kısım C) Verilerinizi Kontrol Etmekle İlgili Haklarınız

Veri öznesinin (“siz”) hakları.

GDPR ilkelerine göre verilerinizi kontrol etmek için aşağıdaki haklara sahipsinizdir:

Onaylama hakkı – sizinle ilgili verileri işleyip işlemediğimizi bizden öğrenebilme hakkınızdır.
Erişim hakkı – sizinle ilgili hangi verilerin tutulduğunu görebilme hakkınızdır  (Özne Erişim Talebi de denmektedir). Bu sayede sizinle ilgili tutmakta olduğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını alabilir ve bunları yasalara uygun olarak işlediğimizi kontrol edebilirsiniz.
Düzeltme hakkı – sizinle ilgili tutmakta olduğumuz eksik ya da yanlış bilgileri değiştirebilme ya da düzeltebilme hakkınızdır.
Silme hakkı – şu hallerde veri tabanlarımızdan/sistemlerimizden çıkarılma hakkınızdır: bilgilerinizi işlemeye devam etmemiz için iyi bir sebebimizin olmaması, izninizi geri almanız, kişisel verilerinizi yasalara aykırı bir şekilde tutuyor olmamız veya yürürlükteki AB yasaları uyarınca verilerinizi silmemizin gerekli olması. İşlemeyi reddetme hakkınızı kullanarak kişisel bilgilerinizi silmemizi ya da kaldırmamızı isteme hakkınız bulunmaktadır.
İşlemeyi sınırlandırma hakkı – hangi kişisel verilerin işlendiğini sınırlandırabilme ya da askıya alabilme hakkınızdır.
Veri taşıma hakkı – verileri başka bir sağlayıcıya taşıyabilme hakkınızdır
İtiraz hakkı – kişisel verilerinizin belirli bir şekilde işlenmesini önleyebilme ya da izninizi geri alabilme hakkınızdır. Veri profil oluşturma hizmetine ayrıca itiraz edebilmenizle ilgili belirli bir hüküm bulunmaktadır.

Yukarıdaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak için lütfen bize e-posta gönderin: rodo.pl@sharp.eu

Alternatif olarak, web sitelerimizin bir kullanıcısı olarak işlediğimiz kişisel verilerin miktarını sınırlamak için gerçekleştirebileceğiniz başka eylemler de bulunmaktadır:

İzin vermemek ya da izni geri almak:

 • Formlar vasıtasıyla kişisel veriler aldığımızda, pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmemizi isteyip istemediğinizi belirtmeniz için size onay kutuları sağlarız. İzin vermezseniz, size sağladığımız hizmet dışında başka konularda bizden haber almazsınız.
 • Özellikle elektronik iletişimler olmak üzere çoğu pazarlama iletişiminde, bizden başka pazarlama iletişimi almamanız için bir seçenek sunulur.

Web takibini önlemek ya da bu izni geri almak:

 • Web sitemize anonim/gizli bir tarayıcı penceresinden erişebilirsiniz
 • Web tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez yerleştirilmesini reddedin:

           o  Internet Explorer'daki çerez ayarları
           o  Firefox'taki çerez ayarları
           o  Chrome'daki çerez ayarları
           o  Safari web ve iOS'taki çerez ayarları.

 • Google Analytics tarafından veri toplanmasına itiraz edebilirsiniz

           o  Şu tarayıcı eklentisini indirin ve yükleyin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
           o Bu, Google Analytics'e (JavaScript vasıtasıyla) Google Analytics'e hiçbir veri iletilemeyeceğini söyler.
           o  Daha fazla bilgi:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/analytics/terms/us.html
           o  https://www.google.com/analytics/

 • Amacımız haklarınızı kullanmak istediğinizde size daima yardımcı olmaktır ama bazı durumlarda talebinizi hukuki dayanaklarla reddedebiliriz.
 • Yaptığınız tüm talepleri gecikmeksizin ve her halükarda talebinizden itibaren en fazla bir ay içinde inceleriz. Gerekli olduğunda, taleplerin karmaşıklığı ve sayısına bağlı olarak, bu süre iki ay daha uzatılabilir. Böyle bir gecikme olacaksa, talebinizi almamızdan itibaren bir ay içinde bunu size sebepleriyle birlikte bildiririz.
 • Talebinizle ilgili olarak eyleme geçmemeye karar vermemiz halinde, eyleme geçmeme sebeplerimizi size bildiririz.
 • Denetleme kuruma şikayette bulunulması: haklarınızla ilgili talepleriniz konusunda verdiğimiz bir kararı kabul etmiyorsanız veya yürürlükteki veri koruma yasalarını ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız, AB içinde yer alan bir veri koruma denetleme kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. [Polonya] için veri koruma denetleme kurumuyla  [https://uodo.gov.pl/] web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak temasa geçebilirsiniz.

14. Bu Politikanın Güncellenmesi

Kişisel verileri işleyişimizde meydana gelecek değişiklikleri  (örn. kişisel verileri yeni şekillerde kullanan yeni sistemler veya süreçler benimsememiz) yansıtmak veya bu bildirimde sağladığımız bilgileri netleştirmek amacıyla bu gizlilik politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Yapacağımız değişiklikler yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olacaktır.

Zaman zaman bu bildirimde değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz, ama bunun için yasal bir gerekliliğe tabi olduğumuzda bildirimde ya da kişisel verileri kullanma şeklimizde meydana gelen değişiklikleri biz size doğrudan bildiririz.