İletişim

Çevre stratejisi

 • Çevre konusunda gelişmiş bir şirketiz

  Çevre konusunda gelişmiş bir şirket haline gelmek için 2004 yılından beri Sharp'ın temel felsefesidir. On yılı aşkın süredir, şirket bunların boş sözler olmadığını göstermektedir.

  Sharp üretici olarak bir TV için ilk AB Eko Etiketini alan şirkettir. Çoğu Sharp çok-fonksiyonlu yazıcılar enerji tasarrufu ve çevre dostu özellikleri nedeniyle ödüllü ve sertifikalıdır.

  Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Sharp ürünü üstün ekoloji dostu tasarımları sayesinde uluslararası ödüller alarak doğa dostu ürünler üretme kararlılığımızı kanıtlamış ve bu da bize çevre konusunda gelişmiş bir şirket olma hedefimizde başarılı olma imkanı vermiştir.

  Kaynakları Korur.

  Enerjiyi Korur.

  Uzun Ömürlüdür.

  Geri Dönüştülebilirliği Maksimize Eder.

  İşte bu Sharp'ın çevreye ve topluma olan taahhüdüdür

 • Pozitif eylem. Gerçek yatırım.

  Ürün tasarımının ilk aşamalarından imalata ve hizmet ömrünün sonunda ürünün atılmasına kadar doğrudan ya da dolaylı olarak çevreye etkimizin bulunduğu her alana sürekli olarak dikkat edilmektedir.

  Bütün fabrikalarımız ve çoğu ofisimiz, çevre yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen bir çerçeve olan ISO 14001 standardını karşılamaktadır. Ayrıca bütün organizasyonumuzda aktif olarak çevre yönetimi ve yeşil bilinci inisiyatiflerini destekliyoruz.

  Mühendislerimiz dünyayı daha temiz, daha yeşil bir yer yapmak için sürekli olarak yenilikçi ekolojik teknolojiler geliştiriyor ve yüksek kaliteli, doğanın korunması açısından gelişmiş ürünler imal etmeye büyük önem veriyoruz.

 • Daha yeşil ürünler yapmak

  Sharp’ın ‘Yeşil Ürün Kuralları’ ürettiğimiz her ürünün bütün yaşam döngüsünü kapsar. Düşük enerji tüketimi, daha az atık, daha az ambalaj, daha iyi geri dönüşüm ve daha uzun ömürlü ürünler için çabalıyoruz.

 • Öncü bir geçmiş - ve gelecek

  Toplum için çalışan bir mucit olarak, Sharp 1959'dan itibaren güneş enerjisi teknolojisinde öncülük yapmaya başlamıştır. Bugün güneş enerjisi teknolojimiz tüm dünyadaki evlerde, tarlalarda, fabrikalarda, güneş enerjisi parklarında ve kamu binalarında bulunmaktadır.
  Ve bu, uzmanlığımızın yalnızca tek bir alanıdır.

  Mümkün olduğunda, ürünlerimizde asgari oranda elektrik tüketen ve uzun bir hizmet ömrüne sahip olan uzun ömürlü LED'lerden yararlanılmaktadır.

  Enerji verimliliğine sahip yazıcı ve MFP'lerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

  Çevre sorumluluğu Sharp'ın DNA'sında yer alıyor

  Kurucumuz Tokuji Hayakawa tarafından icat edilen Ever Sharp kalem, adımız olan Sharp'ın ardındaki üründür. Gündelik olarak kullanılıp atılan bir ürünü yeniden kullanılabilir bir şey haline getirerek değerli bir kaynak olan ahşabı koruduğundan, bu ürün doğa konusunda sorumluluk sahibi olduğumuz ilk ürün olarak da kabul edilebilir.

Yeşil Ürünler

Sharp, doğa bilincine sahip ürünlerine ‘Yeşil Ürünler’ (YÜ) demektedir. Yedi adet konsepte uygun olarak geliştirme ve tasarım kriterlerini belirleyen YÜ Kuralları, 1998'den beri küresel olarak bütün ürün tasarım departmanlarında kullanılmaktadır. Benzer şekilde, doğa bilincine sahip cihazlarımıza da Yeşil Cihazlar (YC) diyoruz ve 2004'ten beri tüm cihaz tasarım departmanlarında uygulanmakta olan YC Kurallarımız bulunuyor.

Sharp bu ürün ve cihazları geliştirirken, YÜ Kurallarına ve YC Kurallarına dayalı olarak formüle edilmiş olan Sharp YÜ Standart Sayfası ve YC Standart Sayfasına göre  belirli hedefler belirler. Deneme üretimi ve seri üretim aşamalarında, ürün ya da cihazın bu hedefleri ne kadar iyi karşıladığını belirler ve standartları karşılayanlara YÜ ya da YC statüsü verilir.

Geliştirme hedefleri için kıstas olan YÜ Standart Sayfası ve YC Standart Sayfasının içeriği her yıl ürünler ve cihazlarımızın çevre performansının daha da artırılması için gözden geçirilir ve daha da sıkılaştırılır.

Yeşil Ürün Konseptleri

Enerji Tasarrufu Yapma / Enerji Yaratma
Üstün enerji tasarrufu yapma / enerji yaratma performansına sahip ürünler ürünlerin enerji verimliliğini artırır ve enerji tüketimini azaltır; diğer önlemler


Kaynak Koruma
Kaynakları koruyacak şekilde tasarlanan ürünler kullanılan malzeme miktarını azaltır; kullanım esnasında kaynakları koruyan ürünler tasarlanır; ürünlerin ömürleri uzatılır; diğer önlemler

Geri Dönüştürülebilirlik
Demonte etmesi kolay olan tasarım ürünlerini geri dönüştürmek için tasarlanmış ürünler;  kolay geri dönüştürülen malzemeler kullanılır; diğer önlemler

Güvenli Kullanım ve Atma
Güvenle kullanılabilecek ve atılabilecek ürünler
İnsanların sağlığını ya da çevreyi olumsuz etkileyecek maddeler kullanılmaz; diğer önlemler

Yeşil Malzemeler ve Cihazlar Kullanma
Yeşil malzemeler ve cihazlar kullanan ürünler
Geri dönüştürülmüş malzemeler / biyokütle bazlı plastikler kullanılır; diğer önlemler

Çevre Bilincine Sahip,
Piller Konusunda, vs.

Pil, kılavuz ve ambalaj sahibi ürünlerde daha fazla çevre bilinci
Ürün ambalajı azaltılır; pillerin kolay çıkarılabildiği ürünler tasarlanır; diğer önlemler

Ürünlerin ekolojik bilgilerinin gösterilmesi
Çevresel performanslarını ve bilgilerini gösteren ürünler
Çevresel etiketler alınır (ekoloji etiketleri); LCA uygulanır; diğer önlemler

Yeşil Fabrikalar

Sharp 2003'te tüm dünyadaki fabrikaları için çok sıkı bir değerlendirme sistemi başlattı ve tüm fabrikaları bilinçli olarak katı bir dahili denetim sürecine tabi tuttu. Yağmur suyunun geri dönüştürülmesinden katı atıklardan kaçınılmasına kadar uzanan bazı sıkı çevre uygulamalarının benimsenmesi karşılığında puanlar verildi. Amaç Süper Yeşil Fabrika statüsüne ulaşmak ve bunun için son derece yüksek bir puan gerekiyor. 2009'da Japonya'daki bütün Sharp fabrikaları Süper Yeşil Fabrika Statüsüne ulaştı ve bunların arasında en iyisi de Sharp'ın Kameyama'daki yüksek teknolojili fabrikasıdır. Kameyama üretim için ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir bölümünü 5,2 MW'lik kapasitesiyle Asya'nın en büyüklerinden biri olan çatı PV sisteminden almaktadır. Fabrikanın geri kalan enerji ihtiyacı da gelişmiş bir gaz yakıtlı ısı ve enerji santrali tarafından karşılanmakta ve atık su yalnızca suyun ısıtılması için değil, havalandırma amacıyla da kullanılmaktadır.

Alsace, Fransa'da standart ve çok işlevli yazıcılar üreten Sharp fabrikası Temmuz 2006'da bu unvanı kazanmıştır. Fabrikanın temel ekolojik artılarından birisi atıkların tasnif edilmesine getirdiği katı yaklaşımdır. 2004'ten beri bütün atık maddeler – piller, plastik, neon şeritler, kağıt, cam ve ahşap paletler – toplanmakta ve birbirinden ayrılmaktadır. Fabrika tedarik zincirinde ve lojistiğinde de ilerleme kat etmiştir. Yeni tür bir kartona geçiş yaparak ambalaj hacmini yarıya ve ağırlığını yaklaşık üçte birine düşürmüş, dolayısıyla nakliyat kapasitesi gereksinimleri ve yakıt tüketimini de düşürmüştür.

Sharp'ın Wrexham, Kuzey Galler'deki fabrikasında çevre konusunda ortaya koyduğu çaba da manşetlere taşınmıştır. 2008'de fabrikaya ekoloji dostu ve sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisi ve mikrodalga kullanımı konusunda attığı önemli adımlar sebebiyle Galler İş ve Sürdürülebilirlik Ödülü verilmiştir. Fabrikada hayata geçirilen yeni üretim süreçleri kaynakların verimli kullanımının yanı sıra, eski ürünlerin geri alınması ve geri dönüştürülmesine odaklanmaktadır.

Sertifikasyon / Etiket

Çevre Etiketi

Bir ürünün çevre konusunda ne kadar duyarlı olduğunu göstermek için çeşitli derecelerde etiketler vardır. Bir etiket için başarıyla başvuruda bulunma gereklilikleri zorludur. Pek çok Sharp ürününün “Mavi Melek” ya da “AB Ekoloji Etiketi” gibi ekoloji etiketlerini taşıdığını söylemeye gerek bile yoktur.

 • Mavi Melek

  Mavi Melek, düşük enerji tüketimi, düşük kimyasal emisyon, düşük gürültü seviyeleri ve çevre dostu ürün tasarımı gibi çeşitli kriterlere göre çevre dostu olan ürünleri onaylar. Onaylı ürünlerin tam listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

Düzenlemeler

Tabi ki Sharp tüm Avrupa'da „REACh” kimyasal kayıt yükümlülükleri, elektrikli ve elektronik ekipmanların atıkları, yani „WEEE”, belirli zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanımına dair kısıtlamalar, yani „RoHS” gibi yasal şartları yerine getirebilmek için  büyük çaba sarf etmektedir.

 • REACh

  Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, İzinleri ve Kısıtlanmasıyla ilgili Avrupa Birliği Düzenlemesi (EC 1907/2006) olan REACh, 1 Temmuz 2007'de yürürlüğe girmiştir.

  Bu düzenlemenin amaçlarından birisi, genel sürdürülebilirlik çerçevesi içinde, insan sağlığı ve çevrenin kimyasal maddelerin risklerinden daha iyi korunmasını sağlamaktır.
  Sharp bu amacı desteklemekte ve Sharp Davranış Kuralları kapsamında bu düzenlemeye uymak için proaktif bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

  Daha fazla bilgi almak için lütfen şu web sitesine başvurun:

  GVS (Güvenlik Veri Sayfası)

  GVS (Güvenlik Veri Sayfası) kimyasal bir maddenin özelliklerini ve bir kaza halinde bu kimyasal maddeye (ya da bu kimyasal maddeyi içeren bir ürüne) dair acil durum önlemlerini açıklar. Bu sayede kimyasal maddenin özellikleri tam olarak anlaşılabilir ve bu kimyasal maddeyi içeren ürünler güvenli bir şekilde kullanılabilir.

  Sharp GVS hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu web sitesine başvurun:

 • RoHS

  Tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanımı RoHS Direktifleri 2002/95/EC ve 2011/65/EU ile düzenlenir ve bunlar, kurşun, cıva, kadmiyum ve altı değerli krom gibi ağır metaller ve alevlenmeyi geciktiricilerin kullanımını sınırlama altına alır.

  Daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesine başvurun:

 • Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

  Ürününüzde bu sembolün olmasının anlamı, ürün ömrünün sonuna ulaştığında, normal ev atıklarından ayrı olarak atılmasının gerekli olduğudur. Siyah çubuk, ürünün 15 Ağustos 2005'ten sonra piyasaya çıkarılmış olduğu anlamına gelir. Bu, atık sahasına gönderilen atık miktarını en aza indirmek amacıyla bu tür atıkların doğru işlemden geçirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini gerektiren bir AB yasasıdır. Bu yüzden lütfen, doğru olarak yönetilmelerini ve aksi halde doğaya ve insan sağlığına karşı oluşturabilecekleri olası olumsuz etkileri önlemek için atıkları doğru şekilde atarak çevreyi korumamıza yardımcı olun.

  Kullanılmış elektrikli ya da elektronik aletlerinizin pilleri ya da aküleri varsa, lütfen bunları yerel düzenlemelere uygun olarak ayrı atın. Elektrikli alet atıklarınızı yerel belediyeniz, yerel atık toplama merkeziniz ya da benzer yeni bir alet almayı düşünüyorsanız yerel bayiniz vasıtasıyla atılabilir.

  AB dışındaki ülkeler: Lütfen yerel ve ulusal düzenlemelerinize uygun olarak atın.

  Sharp toner kartuşlarının ve Sharp çok işlevli cihazlarının diğer sarf malzemelerinin atılmasıyla ilgili olarak lütfen şunlara dikkat edin:

  Bu atıklar bölgenizdeki yasal gerekliliklere uygun olarak atılacaktır. Uzman hizmet sağlayıcılarla (örn. atık geri dönüşüm şirketleri) irtibata geçmenizi ya da gerektiğinde yerel mercilerden destek istemenizi öneririz.

 • Piller

  Piller gündelik olarak kullanılan ve ömürlerinin sonunda doğru olarak toplanıp geri dönüştürülmediklerinde çevreye ciddi etkileri olan ürünlerdir. Geri dönüştürülen pillerden değerli materyaller oluşturulup, Avrupa'daki üretim ve üretilen ürünler için bir kaynak sağlanabilir.

  Daha fazla bilgi için lütfen şu web sitesine başvurun:

 • AB Gönüllü Anlaşması

  Sharp, bilindiği gibi ürünlerini çevresel konularda uzun süredir geliştirmekte olan çevre bilinçli bir şirkettir. Bu nedenle, Sharp Avrupa "Görüntüleme Ekipmanları Endüstrisi Gönüllü Anlaşmasını" imzalamıştır. Sharp böylece ürünlerinin, özellikler kaynak ve enerji verimliliği bakımından çevresel performanslarını artırarak AB Enerji Verimliliği Eylem Planına katkı sağlamaktadır.

  Müşteriler yalnızca daha doğa dostu ürünlere sahip olmakla kalmayıp, ürünlerin çevresel performanslarıyla ilgili bilgilerine dayalı olarak saha sürdürülebilir satın alma kararları alabilmektedir. Bu bilgiler her ülkenin ürün sayfalarındaki “Destek ve Karşıdan Yüklemeler” kısmında, ECMA370 standardına uygun olarak Çevre Beyanıyla birlikte sağlanmaktadır.